Anslag

Tillkännagivande om tillkommande brådskande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-11 enligt 5 kap. 14 § Kommunallagen: 18) Förslag på nya taxor för kommunens lokaler; 19) Hyressättning för särskilt boende Fridhemslund

Anslaget:

Anslaget tas ned:

Sidinformation

Publicerad:
2023-12-06