Anslag

Tillkännagivande om tillkommande brådskande ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-05-27 enligt 5 kap. 14 § Kommunallagen: Budgetdirektiv 2025-2027

Anslaget:

Anslaget tas ned:

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24