Din möjlighet att påverka

Det är viktigt för oss som arbetar i Ängelholms kommun att få veta vad du som invånare tycker om våra tjänster, verksamheter och hur Ängelholm skulle kunna utvecklas. Klagomål, beröm, synpunkter, felanmälningar och Ängelholmsförslag ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra vår verksamhet och platsen Ängelholm. Vi vill därför veta vad du tycker!