Medborgarpanelen

Ängelholms kommuns medborgarpanel är en webbaserad panel och består av en samling ängelholmsbor i alla åldrar och som regelbundet får möjlighet att svara på frågor om kommunens utveckling och verksamhet.

År 2021 utredde fullmäktiges fasta beredning 1 frågan om dialog med invånarna och hur den kan vara så lättillgänglig som möjligt. Förslagen var flera och ett av dem var att starta en medborgarpanel för att skapa en direkt kontakt med frivilliga invånare i alla åldrar och från alla orter i kommunen.

Syftet med panelen är att öka medborgarnas möjlighet till inflytande. Genom panelen kan kommunen stämma av vad medborgarna tycker i viktiga frågor som rör kommunen och dess verksamhet. Panelen kan både få frågor från politikerna, såväl som tjänsteorganisationen i både stora och små frågor. Frågorna skickas ut via kommunens enkätverktyg.

Anmälan till medborgarpanelen

Anmälan öppnade januari 2024 och är alltid öppen för fler deltagare.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-28