EU-val 2024

Söndagen den 9 juni har du möjlighet att rösta fram representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren.

Information kring valet till Europaparlamentet och Europeiska unionen kan du även hitta på följande sidor:

Har du frågor kring valet kan du ringa Valupplysningen 020-825 825 måndag-fredag 9.00-16.00. Du kan läsa andras frågor och Valmyndighetens svar och även ställa egna frågor till:

Hur röstar jag?

Du kan rösta på flera olika sätt:

 • Rösta i vallokal på valdagen 9 juni.
 • Förtidsrösta 22 maj - 9 juni.
 • Få hjälp vid röstning.
 • Rösta med bud.
 • Ambulerande röstmottagare.
 • Rösta från utlandet.

Du som har rätt att rösta får ett röstkort hemskickat till dig. Det är Valmyndigheten som skickar ut röstkort. I röstkortet står adressen till din vallokal och vilket valdistrikt du tillhör. Vallokaler i Ängelholms kommun är oftast belägna i en skola och vallokalen har öppet mellan kl. 8.00-21.00 den 9 juni.

Du behöver ha med dig identitetshandling där personnummer framgår (till exempel körkort, id-kort, pass) till vallokalen för att kunna styrka din identitet och kunna rösta. En annan person kan intyga din identitet men hen behöver då kunna styrka sin egen identitet.

Hur du röstar i vallokal

 1. Välj valsedel. Om du inte hittar en valsedel för det parti du vill välja kan du skriva partiets namn tydligt på en tom valsedel.
 2. Ta ett valkuvert.
 3. Gå bakom en valskärm.
 4. Sätt ett kryss för en person om du vill personrösta. Vill du inte personrösta lägger du bara ned valsedeln för partiet du vill rösta på direkt i kuvertet. Saknas valsedel för det parti du vill rösta på skrivet du partinamnet på en blank valsedel. Vill du personrösta skriver du förutom partinamnet även personens namn på valsedeln.
 5. Lägg valsedeln i valkuvertet och stäng kuvertet.
 6. Ge valkuvertet och din identitetshandling till röstmottagaren. Om du inte har med din identitetshandling kan en person du känner intyga att din identitet. Då måste den som intygar din identitet kunna styrka sin egen identitet med identitetshandling.
 7. Röstmottagaren kontrollerar att din identitet och rösträtt och skriver ned att du har röstat.
 8. Röstmottagaren lägger ned ditt valkuvert i valurnan. Du har nu röstat.

Från den 22 maj till 9 juni kan du förtidsrösta i valet till Europaparlamentet. Du kan rösta i vilken förtidsröstningslokal i Ängelholms kommun som helst, oberoende av vilket valdistrikt du tillhör. Du kan även förtidsrösta i andra kommuners förtidsröstningslokaler.

När du förtidsröstar behöver du ha med dig identitetshandling där personnummer framgår (till exempel körkort, id-kort, pass, digitalt id då Freja+ eller bank id's id-kort) för att kunna styrka din identitet. Det är bra om du har med dig röstkortet när du förtidsröstar. Är du röstberättigad, men inte har med ditt röstkort kan du i Ängelholms kommun få ett röstkort utskrivet mot uppvisande av giltig legitimation.

Här kan du förtidsrösta i Ängelholms kommun

Öppettider Stadshuset, Östra vägen 2

Stadshuset, Östra vägen 2

Ons-tors

22-23 maj

kl.8.00-17.00

Fre

24 maj

kl.8.00-16.00

Sön

26 maj

kl.10.00-14.00

Mån-tors

27-30 maj

kl.8.00-17.00

Fre

31 maj

kl.8.00-16.00

Sön

2 juni

kl.10.00-14.00

Mån-ons

3 - 5 juni

kl.8.00-17.00

Tors

6 juni (nationaldag)

kl.10.00-14.00

Fre

7 juni

kl.8.00-16.00

Sön

9 juni (valdagen)

kl.8.00-21:00

Öppettider Ängelholms stadsbibliotek, Stortorget 2

Stadsbiblioteket, Stortorget 2

Ons-tors

22-23 maj

kl.10.00-19.00

Fre

24 maj

kl.10.00-17.00

Lör

25 maj

kl.10.00-14.00

Mån-tors

27-30 maj

kl.10.00-19.00

Fre

31 maj

kl.10.00-17.00

Lör

1 juni

kl.10.00-14.00

Mån-tis

3-4 juni

kl.10.00-19.00

Ons

5 juni

kl.10.00-16.00

Tors

6 juni (nationaldag)

stängt

Fre

7 juni

kl.10.00-17.00

Lör

8 juni

kl.10.00-14.00

Öppettider Hjärnarps bibliotek, Rössjövägen 8

Hjärnarps bibliotek, Rössjövägen 8

Tors

23 maj

kl.10.00-12.00, 14.00-17.00

Fre

24 maj

kl.10.00-14.00

Mån

27 maj

kl.10.00-12.00, 14.00-18.00

Tis

28 maj

kl.14.00-18.00

Tors

30 maj

kl.10.00-12.00, 14.00-17.00

Fre

31 maj

kl.10.00-14.00

Mån

3 juni

kl.10.00-12.00, 14.00-18.00

Tors

6 juni (nationaldag)

stängt

Fre

7 juni

kl.10.00-14.00

Öppettider Munka Ljungby bibliotek, Östra järnvägsgatan 1B

Munka Ljungby bibliotek, Östra järnvägsgatan 1B

Ons

22 maj

stängt

Tors

23 maj

kl.10.00-12.00, 14.00-18.00

Fre

24 maj

kl.10.00-14.00

Mån

27 maj

kl.10.00-12.00, 13:00-17:00

Tis

28 maj

kl.14.00-18.00

Tors

30 maj

kl.10.00-12.00, 14.00-18.00

Fre

31 maj

kl.10.00-14.00

Mån

3 juni

kl.10.00-12.00, 14.00-17.00

Tis

4 juni

kl. 14.00-18.00

Tors

6 juni

stängt

Fre

7 juni

kl. 10.00-14.00

Öppettider Vejbystrands bibliotek, Sanatorievägen 16

Vejbystrands bibliotek, Sanatorievägen 16

Ons

22 maj

stängt

Tors

23 maj

kl.13.00-18.00

Fre

24 maj

kl.09.00-14.00

Lör

25 maj

kl.11.00-14.00

Mån

27 maj

kl.10.00-12.00, 13.00-17.00

Tis

28 maj

kl.14.00-18.00

Tors

30 maj

kl.14.00-18.00

Fre

31 maj

kl.09.00-14.00

Lör

1 juni

kl.11.00-14.00

Mån

3 juni

kl.10.00-12.00, 13.00-17.00

Tis

4 juni

kl.14.00-18.00

Tors

6 juni

stängt

Fre

7 juni

kl.09.00-14.00

Lör

8 juni

kl.11.00-14.00

Öppettider Strövelstorps bibliotek, Strövelstorpsvägen 79

Strövelstorps bibliotek, Strövelstorpsvägen 79

Tors

23 maj

kl.10.00-12.00, 13.00-18.00

Mån

27 maj

kl.10.00-12.00, 13.00-18.00

Tors

30 maj

kl.10.00-12.00, 13.00-18.00

Mån

3 juni

kl. 10.00-12.00, 13.00-18.00

Tors

6 juni

stängt

Du kan få hjälp av röstmottagare i vallokalen att rösta om du behöver det. Du kan också utse ett bud som röstar i ditt ställe, om du inte kan ta dig till förtidsröstnings- eller vallokal.

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Mer information finns på Valmyndighetens hemsida.

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, ålder eller som är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt och inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan rösta med bud

Budröstning kräver budröstningsmaterial

För att budrösta krävs budröstningsmaterial som du kan få på följande sätt:

 • Beställ från Valmyndigheten
 • Beställ från Valupplysningen på tel. 020-825 825
 • Hämta material hos kommunen: i förtidsröstningslokalerna eller i vallokal på valdagen.

För att budrösta krävs ett vittne och ett bud. Observera att vittne och bud inte får vara samma person!

Budröstning kräver att vittnet närvarar när rösten görs i ordning och hen ska intyga detta på budkuvertet. Vittnet ska vara över 18 år.

Budet ska vara över 18 år och kunna legitimera sig med identitetshandling där personnummer framgår (till exempel körkort, id-kort, pass) när budrösten lämnas i förtidsröstningslokal eller på valdagen.

Följande personer kan vara bud

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som
 • annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.
 • lantbrevbärare.

Mer information finns på Valmyndighetens hemsida.

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe och inte heller har möjlighet att budrösta, kan lämna sin röst till en ambulerande röstmottagare om väljaren begär det. Budröstningen finns som tidigare kvar som en möjlighet att rösta.

Samma regler som gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för förtidsröstning ska tillämpas. Det innebär att det är två ambulerande röstmottagare som kommer hem till dig för att motta din röst och din valhemlighet ska upprätthållas.

Bokning av ambulerande röstmottagare

Bokning av ambulerande röstmottagning kan göras tidigast den 8 maj. Bokning ska göras senast kl. 15.00 dagen innan önskad tid via Ängelholms kommuns kundtjänst 0431-870 00. Bokning via kundtjänst är möjlig måndag-torsdag kl. 8.00-17.00 och fredag 8.00-16.00.

Följande dagar och tider är det möjligt att boka in ambulerande röstmottagning:

 • 22 maj kl.12.00, 12.45, 13.00, 13.45, 14.30
 • 23 maj-24 maj kl. 9:00, 9:45, 10:30, 11.15, 13.00, 13.45, 14.30
 • 27 maj-31 maj kl. 9:00, 9:45, 10:30, 11.15, 13.00, 13.45, 14.30
 • 3-5 juni kl.9:00, 9:45, 10:30, 11.15, 13.00, 13.45, 14.30
 • 6 juni nationdaldagen stängt
 • 7 juni kl.9:00, 9:45, 10:30, 11.15, 13.00, 13.45, 14.30
 • 8 juni kl.10.00, 11.00 13.00

Om du på valdagen 9 juni skulle behöva hjälp av ambulerande röstmottagare går att boka mellan kl. 08:00-10:00 den 9 juni på telefonnummer, 0761-25 58 47.

Vid bokning av ambulerande röstmottagare ska namn, adress och telefonnummer uppges.

Skillnader mellan bud och ambulerande röstmottagare

Ett bud får inte hjälpa väljaren utan är enbart en transportör av väljarens iordninggjorda röst till en förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen.

En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Röstmottagaren har med sig allt behövligt material som finns i förtidsröstningslokal och för även en väljarförteckning.

Mer information finns på Valmyndighetens hemsida.

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat.

Mer information om hur du röstar från utandet finns på Valmyndighetens hemsida.

Arbeta som röstmottagare i valet 2024

Den 9 juni 2024 är det dags för val till Europaparlamentet. För att genomföra valet och förtidsröstningen behöver vi rekrytera ca 210 röstmottagare i Ängelholm. Som röstmottagare skapar du möjlighet för väljarna i Ängelholms kommun att utöva sina demokratiska rättigheter. Du medverkar till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

Vi har nu avslutat arbetet med att välja ut röstmottagare till alla valdistrikt. Har man fått en plats har man fått ett mail med mer information, utbildningstillfälle med mera. Vi kommer hålla anmälan öppen fram tills valdagen 9 juni för eventuella avhopp med mera. Hör av er till val@engelholm.se om ni har några frågor.

Här loggar ni som röstmottagare in:

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-04