Sociala medier

Välkommen att följa oss på våra sociala medier. Vi använder sociala medier tillsammans med andra kommunikationskanaler för att informera om våra verksamheter och tjänster, tipsa om vad som händer samt lyssna på dina åsikter och svara på frågor.

Lämna inte ut känsliga uppgifter

Vi rekommenderar att du inte skickar känslig information till oss via sociala medier. När du skriver till oss eller kommenterar ett inlägg överförs informationen och dina personuppgifter alltid till tredje part. Tredje part är företaget eller organisationen som driver det sociala mediet.

Har du känsliga ärenden bör du istället använda e-post, telefon eller brev. Du kan också lämna synpunkter och ställa frågor på vår hemsida. Där kan du välja att vara anonym eller lämna din e-postadress för att få återkoppling.

Det som du skriver blir allmänna handlingar

När du kommunicerar med oss i sociala medier är det viktigt att vara medveten om att allt blir allmänna handlingar. Även direktmeddelanden kan komma att diarieföras och bli tillgängliga för andra. Det som du skriver kan komma att lämnas ut om någon frågar efter det.

Regler i våra sociala medier

 • Personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet
 • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
 • Kränkande uttalande med rasistiska, sexistiska eller homofobiska undertoner
 • Sekretessbelagda uppgifter
 • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
 • Våldsskildringar eller pornografi
 • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
 • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
 • Kommersiella budskap, reklam eller spam (gäller även reklam för icke-kommersiella verksamheter där Ängelholms kommun ej är medarrangör eller är delaktig på annat sätt)
 • Partipolitiska debatter med hänvisning till politiska forum
 • Publicering av ryktesspridning eller falsk information och länkningar till obekräftad information
 • Budskap som är medvetet utformade för att vilseleda

Ängelholms kommun förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och stänga av användare som bryter mot dessa regler.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Enskilda ärenden

Vi kan inte kommentera enskilda ärenden, utan i dessa fall ber vi dig att kontakta Kundtjänst eller den ansvarige i ärendet. Välkommen att fråga, påpeka och hjälpa oss att göra Ängelholms kommun ännu bättre!

Lista över sociala medier på Ängelholms kommun

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-27