Diarium

I diariet hittar du handlingar och ärenden exempel skrivelser som inkommit till kommunen eller tjänsteutlåtande som någon tjänsteperson på kommunen skrivit som underlag för ett politiskt beslut eller ett beslut i en nämnd.

Notera att handlingar som innehåller sekretess, personuppgifter samt är arbetsmaterial inte publiceras i diariet.

Handlingsid är det nummer som varje handling får när den registreras i diariet, t.ex. 2011.1663. Diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet t.ex. 2011/123.

Tips för bättre träffar när du söker

  • Sökningar kan göras på alla ärenden och handlingar i vårt diarium, men de kan också filtreras på nämnder.
    Ett exempel:
    Välj "Nämnd: Kommunstyrelsen".
  • Genom att ange vilken typ av dokumet du letar efter blir din sökning ännu mer specifik och träffsäker.
    Ett exempel:
    Fyll i både "Nämnd: Kommunstyrelsen” och "Dokumenttyp: Protokoll”.

Om du vill se en handling som inte finns tillgänglig här på engelholm.se kan du skicka ett mejl till registrator@engelholm.se med din begäran.

De flesta handlingar i en kommun, beredningar, styrelser och nämnder, samt kommunala bolag innehåller helt och hållet offentliga uppgifter. Det betyder att alla kan begära att få ta del av dem.

Det finns dock ett antal uppgifter som av olika skäl inte kan lämnas ut. Det kan gälla uppgifter om rent personliga förhållanden och uppgifter i pågående upphandlingar. En handling kan alltså innehålla både offentliga uppgifter som alla får ta del av samt hemliga uppgifter som inte får lämnas ut.

Vänd dig till den enhet som har handlingen om du vill ha en kopia. Rätten att ta del av allmänna handlingar är garanterad i den svenska grundlagen. Detta gäller både elektroniska dokument och traditionella pappershandlingar. Är du inte nöjd med kommunens beslut så har du rätt att överklaga. Via Ängelholms kundtjänst kan du få hjälp med att hitta rätt registrator.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-18