Kommunägda bolag

Ängelholms kommun äger helt eller delvis ett antal aktiebolag som ska vara till nytta för ängelholmarna. Bolagen ska också bidra till utvecklingen och hjälpa till att förverkliga kommunens mål.

Schematisk beskrivning av ägandeförhållandet av kommunägda bolag i Ängelholm. Illustration.Förstora bilden

Ängelholms kommuns samlade verksamheter

Bolag som helt eller delvis ägs av Ängelholms kommun

  • Ängelholm Stadshus AB (99,9 %) - Moderbolag för att driva, leda och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och dess invånare. Moderbolag till AB Ängelholmshem. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i vare sig Ängelholms Fastighetsstruktur AB eller i Södra Sjukhusområdets Utveckling AB.
  • AB Ängelholmshem (99,9 %) - Förvaltar och uppför bostäder och lokaler i syfte att vara en viktig del i Ängelholms utveckling.
  • AB Ängelholmslokaler (100 %) äger, förvaltar och utvecklar verksamhetslokaler som hyrs ut till Ängelholms kommun.
  • Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB (32,38 %) - Ägarbolag som ägs av sju nordvästskånska kommuner. Dotterbolaget Ängelholm Flygplats AB driver flygplatsen Ängelholm Helsingborg Airport
  • Nordvästra Skånes renhållnings AB, NSR (16,0 %) - Avfalls- och återvinningsföretag som ägs av sex kommuner
  • Ängelholms Näringsliv AB (14,0 %) - Skapar en positiv utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande. Resterande ägarandelar är fördelade på AB Ängelholmshems (4,0 %) och lokala företag.
  • Arenabolaget i Ängelholm AB (10,6 %) - Äger och förvaltar idrottsanläggningen Catena Arena med tillhörande anläggningar.
  • Sydvatten (4,5 %) - Ägs av 17 kommuner i västra Skåne och producerar dricksvatten till 900 000 invånare.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-28