Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30 - inställt