Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-21 - inställt