Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-31 är p.g.a. sjukfrånvaro framflyttat till 2022-02-07

Se mötet live eller i efterhand