Sammanträde 2022-03-02

Mötets ärendelista

Föreläsningen "Styrning i en dynamisk och osäker värld" med Göran Nilsson.