Sammanträde 2022-04-07

Mötets ärendelista

Föreläsningen "Om hållbar utveckling och framtidens utmaningar" med Ann-Marie Ståhlgren.