Sammanträde 2022-04-25

Mötets ärendelista

Föreläsningen "Socialt arbete angående världsfrågor i vid mening" med Tapio Salonen.