Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-22 (extrainsatt)