Kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-27 (extrainsatt)