Arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2023-09-11 (beslut budget)