Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-30