Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-27