Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-05-28