Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-18