Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-11