Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-19