Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-17