Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-05-27