Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-06-24