Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-09