Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-10-28