Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-12-16