Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-01-27