Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-02-17