Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-06-23