Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-08-25