Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-09-08