Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-10-27