Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-11-24