Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-12-15