Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-01-04