Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-02-16