Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-04-27