Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-05-25