Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-06-22

Mötet startar klockan 9.00.

Mötets ärendelista

FUN ärendelista 2023-06-22

Mötets protokoll

FUN protokoll 2023-06-22