Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-08-24

Mötet startar klockan 10.00 (enbart budgetinfo).

Mötets ärendelista

FUN ärendelista 2023-08-24 Pdf, 147 kB.