Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-09-07