Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-10-26