Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-11-23