Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-12-14