Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-09