Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-03-05