Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-04-16